Home
Profiel
Diensten
Projecten
Algemene Voorwaarden
Contact
Links
Disclaimer
Sitemap

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Bouwkundig Teken- & Adviesburo JG van Breukelen (met uitzondering van bepaalde (hyper)links), hierna genoemd als JG van Breukelen. Het openbaar maken, kopiëren of opslaan van de website of onderdelen daarvan, zonder toestemming van JG van Breukelen, is niet toegestaan. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik.

De website wordt met constante zorg en aandacht samengesteld, er kan echter niet worden uitgesloten dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast, deze eventuele aanvullingen en aanpassingen mogen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

JG van Breukelen stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen en is dan ook niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar andere websites, welke geen eigendom zijn van JG van Breukelen, maar deze zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. JG van Breukelen kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door JG van Breukelen worden onderhouden, wordt afgewezen.
 
JG van Breukelen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

Bouwkundig Teken- & Adviesburo JG van Breukelen | info@jgvanbreukelen.nl